วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กฎกติกา กีฬาเทควันโด


กฎกติกา กีฬาเทควันโด

ตามที่สหพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation) ได้มีการประชุม International Referee Selection Training Camp for the Beijing Games เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไข กฎกติกาการแข่งขันกีฬาเทควันโด ดังต่อไปนี้

Article บริเวณที่ได้คะแนน
1) เกิดจากการเตะเข้าทุกที่ ที่ครอบคลุมด้วยเกราะป้องกันลำตัว (Trunk Protector) ยกเว้นเตะเข้าบริเวณกระดูกสันหลังจะไม่ได้คะแนน
2) เกิดจากการเตะเข้าที่ศีรษะและใบหน้าโดยการใช้เทคนิคด้วยเท้าเท่านั้น ยกเว้นบริเวณด้านหลังของศีรษะจะไม่ได้คะแนน

Article ข้อห้ามและบทลงโทษต่าง ๆ
การตัดคะแนน (Kyong-go)
การออกนอกเส้นสนามแข่งทั้งสองเท้าไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ จะโดนตัดคะแนน (Kyong-go) โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า (joo-eui) ยกเว้นจะถูกผลักด้วยมือ หรือ ไหล่ของคู่ต่อสู้
การล้ม จะถูกตัดคะแนนในทุก ๆ ครั้งที่ล้มโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า (joo-eui) ยกเว้นเป็นการล้มที่เกิดจากการต่อสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้นักกีฬาเตรียมต่อสู้ดูชั้นเชิงคู่ต่อสู้ประมาณ 5 วินาที หลังจากที่บอกให้เริ่มแข่งขัน (shi-jak) และนาฬิกาควบคุมการแข่งขันจะเริ่มนับ หากไม่ทำการต่อสู้ภายใน
10 วินาที จะถูกตัด Kyong-go ทันที โดยเฉพาะนักกีฬาที่ถอยเมื่อคู่ต่อสู้จะเข้าทำคะแนน
การยกเข่าขึ้นบังหรือ Block การเตะของคู่ต่อสู้ด้วยเข่า หรือการใช้เทคนิคที่นอกเหนือจากกีฬาเทควันโดจะต้องถูกตัด Kyong-go
กฎกติกานี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การคัดเลือกไปโอลิมปิค ที่ประเทศอังกฤษ เมืองแมนเชสเตอร์ ณ วันที่ 28 – 30 กันยายน 2550

ท่าเตะของเทควันโ้้ด


ท่าเตะของเทควันโ้้ด

TAEKWONDO KICKFRONT KICK เป็นท่าเตะตรงในเทควันโด จะเตะออกจากด้านหน้าลำตัวโดยการแทงเข่าขึ้นก่อนแล้วสะบัดออกไปโดยใช้จมูกเท้า
SIDE KICK เป็นท่าเตะออกจากด้านข้างในเทควันโดวิธีการเตะนั้นจะต้องพับขาเข้ามาที่ลำตัวก่อนแล้วเตะออกไปตรงๆโดยการใช้สันเท้าเป็นจุดเตะหรือฝ่าเท้าROUND KICK ท่ายอดนิยมในเทควันโดและวิชาการต่อสู้ทุกแขนง เป็นท่าที่เตะออกจากด้านข้างลำตัวเช่นกันแต่วิธีการเตะจะไม่เหมือน Side Kickเพราะท่านี้จะใช้หลังเท้าเป็นจุดเตะนะคะ

ระดับสายสีของเทควันโด


ระดับสายสีของเทควันโด
White สายขาว หมายถึง การเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือ จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์

Yellow สายเหลือง หมายถึงลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่ นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดัง การได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และ การเปิดใจตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับฟังครูหรืออาจารย์

Green สายเขียว หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่งอกและปักลำต้นลงกับพื้นดิน และอยู่ใต้แสงแห่งดวงอาทิตย์ จนค่อยๆพัฒนาเติบโตเป็นต้นไม้เหมือนนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนาและเติบโต และเริ่มต้นกับการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง

Blue สายฟ้า หมายถึงการที่ต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามจนสูงถึงท้องฟ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้ขยับไปในขั้นที่สูงกว่า เหมือนที่ต้นไม้ได้สูงขึ้นทุกวันและได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อการเติบโตและพัฒนาต่อไป

Red สายแดง หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึง นักเทควันโดสายแดง จัดว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่นๆมาก พวกเขาได้เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด และเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต จนกิ่งก้านงอกงามถึงดวงอาทิตย์ถึงตอนนี้นักเทควันโดสายแดงก็ได้เรียนรู้ในการระมัดระวังการใช้วิชาที่เรียนมาและรู้จักการใช้สัดส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

Black สายดำ หมายถึง ความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ นักเทควันโดสายดำ จะแสวงหาความรู้ใหม่แห่งศิลปะการป้องกันตัว พวกเขาจะเริ่มต้นกับการสอนผู้อื่น เช่นเดียวกับที่เริ่มต้นเพาะเมล็ดใหม่ ซึ่งก็คือนักเรียนสายขาวรุ่นแล้ว รุ่นเล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการฝังรากลึกในศิลปะการต่อสู้ แต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโต เหมือนที่นักเทควันโดสายดำทุกคนที่ยังไม่หยุดกระบวนการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง